Yatay Geçiş (TC)


Online Başvuru

2019-2020 BAHAR DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ DUYURUSU
2019–2020 Bahar Dönemi İçin, Ek Madde 1 Usul ve Esaslarına göre KKTC Üniversitelerinden, Üniversitemiz Bölümlerine Geçiş Yapmak İsteyen TC Vatandaşı Öğrenciler İçin Yatay Geçiş Bilgileri Aşağıda Yer Almaktadır:

YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ
Başvuru Tarihleri: 10 Ocak–10 Şubat
Değerlendirme Tarihleri: 11 Şubat–13 Şubat
Sonuçların İlan Tarihi: 14 Şubat
Kayıt Tarihleri: 17 Şubat–21 Şubat

 

TC Vatandaşı Öğrencilerin Yatay Geçiş Şartları

(Ek Madde 1 çerçevesinde) ;

Ek Madde-1 çerçevesinde, öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği üniversitenin diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçiş için eğitim öğretim döneminin başlamasından itibaren en geç bir ay içerisinde başvuru yapabilir ve bu durumdaki adayların başvuruları yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek ilgili yıl için söz konusu diploma programının ÖSYM kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının %30’unu geçmemek şartıyla yatay geçişleri kabul edilir.

Başvuru için gerekli belgeler:

 • ÖSYM (Yerleştirme Puanları ve Başarı Sıralamaları Dahil ) Sonuç Belgesi
 • LYS/YKS Sonuç Belgesi
 • Resmî not çizelgesi, transkript (imzalı ve mühürlü)
 • Öğrenci belgesi
 • Disiplin cezası almamış olduğuna dair belge.
 • Transkriptte belirtilen derslerin ayrıntılı tanımlarını gösteren ders içerikleri
 • Lise diploması kopyası
 • Yatay geçişine engel bir durumun olmadığına dair belge
 • Yurt dışındaki üniversitelerden başvuru halinde belgeleri sunulan üniversiteye ait YÖK'ten alınacak denklik belgesi
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi

(Genel Not Ortalamasına bağlı)

TC Uyruklu öğrencilerin Yatay Geçiş başvuruları YÖK mevzuatı kuralları çerçevesinde kabul edilmektedir.

Yatay Geçiş ile ilgili aranan diğer şartlar ise aşağıdaki gibidir:

 • Bir Üniversite’den çıkarılmamış olmak,
 • Genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 veya 100 üzerinden en az 60 olması,
 • Transfer müracaatlarının 2. veya 3. sınıfta yapılmış olması.

Başvuru için gerekli belgeler:

 • ÖSYM (Yerleştirme Puanları ve Başarı Sıralamaları Dahil ) Sonuç Belgesi
 • LYS/YKS Sonuç Belgesi
 • Resmî not çizelgesi, transkript (imzalı ve mühürlü)
 • Öğrenci belgesi
 • Disiplin cezası almamış olduğuna dair belge.
 • Transkriptte belirtilen derslerin ayrıntılı tanımlarını gösteren ders içerikleri
 • Lise diploması kopyası
 • Yatay geçişine engel bir durumun olmadığına dair belge
 • Yurt dışındaki üniversitelerden başvuru halinde belgeleri sunulan üniversiteye ait YÖK'ten alınacak denklik belgesi
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi

Ayrıntılı bilgi için lütfen http://www.yok.gov.tradresini ziyaret ediniz.

 

Müracaat Formu'nu İndirin

VEYA

Online Başvuru