Yatay Geçiş (TC)


Online Başvuru

Yatay Geçiş İçin, Ek Madde 1 Usul ve Esaslarına göre Türkiye ve KKTC Üniversitelerinden, Üniversitemiz programlarına geçiş yapmak isteyen TC vatandaşı öğrenciler aşağıda belirtilen şartlara bağlı olarak yatay geçiş için başvuru yapabilirler. TC Uyruklu öğrencilerin Yatay Geçiş başvuruları YÖK mevzuatı kuralları çerçevesinde kabul edilmektedir.

 

TC Vatandaşı Öğrencilerin Yatay Geçiş Şartları

1.  (Ek Madde 1 Uygulama İlkeleri çerçevesinde) ;
Ek Madde-1 çerçevesinde, öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği üniversitenin diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçiş için Dönem sonu tüm notlar transkriptte açıklandıktan sonra başvurularını yapabilirler ve bu durumdaki adayların başvuruları yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek ilgili yıl için söz konusu diploma programının ÖSYM kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının %30’unu geçmemek şartıyla yatay geçişleri kabul edilir.

Başvuru için gerekli belgeler:

 • ÖSYM (Yerleştirme Puanları ve Başarı Sıralamaları Dahil ) Sonuç Belgesi
 • LYS/YKS Sonuç Belgesi
 • Resmî not çizelgesi, transkript (imzalı ve mühürlü)
 • Öğrenci belgesi
 • Disiplin cezası almamış olduğuna dair belge.
 • Transkriptte belirtilen derslerin ayrıntılı tanımlarını gösteren ders içerikleri
 • Lise diploması kopyası
 • Yatay geçişine engel bir durumun olmadığına dair belge
 • Yurt dışındaki üniversitelerden başvuru halinde belgeleri sunulan üniversiteye ait YÖK'ten alınacak denklik belgesi
   

2.  (Genel Not Ortalama ile Yatay Geçiş)

 • Bir Üniversite’den çıkarılmamış olmak,
 • Genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.29 veya 100 üzerinden en az 60 olması,
 • Transfer müracaatlarının 2. veya 3. sınıfta yapılmış olması.

Başvuru için gerekli belgeler:

 • ÖSYM (Yerleştirme Puanları ve Başarı Sıralamaları Dahil ) Sonuç Belgesi
 • LYS/YKS Sonuç Belgesi
 • Resmî not çizelgesi, transkript (imzalı ve mühürlü)
 • Öğrenci belgesi
 • Disiplin cezası almamış olduğuna dair belge.
 • Transkriptte belirtilen derslerin ayrıntılı tanımlarını gösteren ders içerikleri
 • Lise diploması kopyası
 • Yatay geçişine engel bir durumun olmadığına dair belge
 • Yurt dışındaki üniversitelerden başvuru halinde belgeleri sunulan üniversiteye ait YÖK'ten alınacak denklik belgesi
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 • Ayrıntılı bilgi için lütfen http://www.yok.gov.tr adresini ziyaret ediniz.

Müracaat Formu

Online Başvuru